Algemene voorwaarden

Kleine lettertjes? Dat valt wel mee.

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van 0318 Media BV op telefoon.nl

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Telefoon.nl niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door Telefoon.nl te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken. Lees ons volledige cookiebeleid.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit 0318 Media BV en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op Telefoon.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf Telefoon.nl voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:

  • Materiaal van Telefoon.nl kopiëren of opnieuw publiceren
  • Materiaal van Telefoon.nl verkopen, verhuren of in sublicentie geven
  • materiaal van Telefoon.nl reproduceren, dupliceren of kopieren
  • Herdistribueren van inhoud van Telefoon.nl

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. 0318 Media BV filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van 0318 Media BV. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is 0318 Media BV niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

0318 Media BV behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

  • Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen
  • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij
  • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is
  • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten

Hierbij verleen je 0318 Media BV een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Het gebruik van het logo van 0318 Media BV of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Apple smartphonesSamsung smartphonesOnePlus smartphonesGoogle smartphonesXiaomi smartphonesMotorola smartphonesNokia smartphonesHonor smartphones

Telefoon.nl is Thuiswinkel.org businesspartner